Goedegebuure, L., & Meek, V. L. (2016). Różnorodność i zmiana: polityka rządowa a wpływ otoczenia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 17–29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4532