Jackowski, S., & Krauze, T. (2016). Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 50–61. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4534