Guzek, A. (2016). Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim - problemy dydaktyczne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(12), 83–90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4539