Smużewska, M. (2015). Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(45), 215-233. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.1.9