Szadkowski, K. (2015). Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(45), 235-267. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.1.10