El-Khawas, E. (2016). Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 28-37. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4567