Kozłowski, J. (2016). Od samorządu nauki do polityki naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 66-81. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4570