Kozłowski, J. (2016). Slavo Radosevic o przemianach nauki i techniki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(13), 82-88. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4571