Minkiewicz, B. (2016). Studia podyplomowe - wybór czy konieczność?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(14), 88-102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4578