Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Kształcenie doktorantów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 39-43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4582