Piskurewicz, J. (2016). Kadry badawcze w Polsce i niektóre uwarunkowania ich działalności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(15), 65–79. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4611