Domański, H. (2016). Selekcja ze względu na pochodzenie społeczne do szkoły średniej i na studia wyższe. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 97-108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4622