Witkowski, M. (2016). Wyższe szkolnictwo zawodowe - nie uniwersytecka droga rozwoju wyższej edukacji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 136-144. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4624