Jabłecka, J. (2016). Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(16), 161-163. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4627