Goćkowski, J. (2016). Kariera naukowa a styl pracy naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 7-22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4645