EURYDICE, E. (2016). Pomoc materialna dla studentów w Europie. Debaty ostatnich lat i najnowsze tendencje. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(17), 77-96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4649