Pawłowski, K. (1). Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 82-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4662