Dominiak, P., & Leja, K. (2016). Modele jakości usług a zarządzanie szkotą wyższą. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 91–102. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4663