Jabłecka, J. (2016). Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(18), 132-150. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4666