Ziabicki, A. (2016). Komunikacja globalna w czasach internetu - dostosowanie (do) języków narodowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 23-33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4688