Sztabiński, P. B. (2016). Badanie absolwentów studiów doktoranckich - problemy warsztatowe i wstępne hipotezy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(20), 77-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4692