Neave, G. (2016). Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 19-39. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4698