Kobylarek, A. (2016). Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(21), 40-62. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4699