Kleer, J. (2016). Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 42–54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4710