Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. (2016). Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 156–170. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720