Grudzewski, W. M., & Hejduk, I. (1). Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(22), 156-170. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720