Chmielecka, E. (2016). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4723