Pawłowski, K. (2016). Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 19-31. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756