Góral, M., & Walczak, D. (2016). Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - sprawozdanie i próba analizy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 71-97. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4761