Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 107-122. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4763