Jarecki, W. (2016). Wykształcenie wyższe a wynagrodzenie - analiza według sekcji i grup zawodów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(27), 69-82. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4771