Kochanowski, J. (2016). Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(27), 83-94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4773