Biały, K. (2016). Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 34-48. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4785