Sauerland, K. (2016). Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 89-96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791