Dąbrowa-Szefler, M., & Gałkowski, A. (2016). Strategiczne problemy nauki polskiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4793