Sosnowska, A., & Łobejko, S. (2016). Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 47-56. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4797