Kukliński, A. (2016). Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 44–52. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4807