Skinder, M. (1). Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 75-84. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4809