Parkitna, A. (2016). Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 85-93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4810