Bajerski, A. (2016). Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 94–103. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4811