Jabłecka, J., & Kochanowski, J. (2016). Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 13-21. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4818