Jabłecka, J. (2016). Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 5-9. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4828