Jańczuk, E. A., & Urban, J. (2016). Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 41-59. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831