Kononiuk, A., & Magruk, A. (2016). Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 74-83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4833