Stankiewicz, Łukasz. (2015). Społeczna wiedza i legitymizacja a przemiany polskiego uniwersytetu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(46), 139–160. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.2.5