Kwiek, M. (2016). Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 7-12. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.1