Lewicki, J. (2016). Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 145-162. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.6