Anielska, A. (2016). Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 47(1(47), 121-144. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.5