Marginson, S. (2016). To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 48(2(48), 17-40. https://doi.org/10.14746/nisw.2016.2.1