Godin, B. (2017). O początkach bibliometrii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 19–46. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.1