Ostrowicka, H., & Spychalska-Stasiak, J. (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 105-132. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.6